Onze leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 12 en 20 jaar. Ze hebben een achterstand in hun ontwikkeling en gedragsproblemen. Hierdoor hebben ze vaak moeite met leren. Veel van onze leerlingen wonen op orthopedisch behandelcentrum De Beele in Voorst. Ook leerlingen die thuis wonen zijn van harte welkom op onze school.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben behoefte aan extra veiligheid, structuur en persoonlijke aandacht. Dit bieden wij hen graag. We kijken goed naar de individuele mogelijkheden van de leerling en bieden maatwerk. Natuurlijk begeleiden en ondersteunen we onze leerlingen in het omgaan met belemmeringen die ze hierbij tegenkomen. Zodat jongeren op weg gaan naar een mooie, eigen en zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij.

Onze visie

Wij zien de leerling vanuit de totale mens. Dat wil zeggen dat we de ontwikkeling van de leerling beschouwen als een geheel van verschillende processen. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. In ons onderwijs staat de leerling centraal. We ondersteunen leerlingen bij hun persoonlijke ambities. Dit doen we binnen hun eigen mogelijkheden en die van hun omgeving.