Locatie

Onze leerlingen volgen onderwijs op een locatie in Voorst of Apeldoorn passend bij de ondersteuningsvraag. Zij vinden er een veilige basis voor hun ontwikkeling.

Onderwijsaanbod en leerroutes

We delen ons aanbod in volgens het landelijk doelgroepenmodel en sluiten hiermee aan bij de ontwikkelingsfase van onze leerlingen.

Onze vier locaties

De Bolster heeft vier locaties. De Start, Op Weg en De Wegwijzer bevinden zich op het terrein van orthopedisch behandelcentrum De Beele in Voorst. Het beschermde terrein zorgt voor rust en overzicht. Elke klas in Voorst heeft een eigen pleintje voor de pauze. Locatie Apeldoorn is gevestigd in het gebouw van het Gentiaan College in Apeldoorn.

De Start

Locatie De Start biedt speciaal voortgezet onderwijs aan leerlingen van 12 tot ongeveer 15 jaar binnen leerroute 3 en 4 van het doelgroepenmodel.

Op Weg

Locatie Op Weg biedt speciaal voortgezet onderwijs (op basis van maatwerk) aan leerlingen van 12 tot 18/20 jaar met een (zeer) complexe ondersteuningsvraag en begeleidingsvraag, binnen de leerroute 2, 3 en 4 van het doelgroepenmodel.

De Wegwijzer

Locatie De Wegwijzer biedt speciaal voortgezet onderwijs aan leerlingen van 15 tot 20 jaar, binnen de leerroute 3, 4 en 5 van het doelgroepenmodel.

Locatie Apeldoorn

Locatie Apeldoorn biedt speciaal voortgezet onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar binnen leerroute 3, 4 en 5 van het doelgroepenmodel.