Onze doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen. Op school ligt ons jaarplan. Vraag er gerust naar!

Bereikt in 2021

We kijken met enige voldoening terug op een intensief en bewogen jaar. Er is veel bereikt en in gang gezet, maar niet alles is gegaan zoals we dat wilden. Corona, de continuïteit in de bezetting en het steeds moeten improviseren is hier de belangrijkste oorzaak. Ondanks dat hebben we de school open kunnen houden voor onze leerlingen. Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we blijvend positief over onze situatie. We kijken met vertrouwen vooruit naar de toekomst.

  • We implementeerden het organisatiemodel Sterk Speciaal Organiseren (CED). Met dit model werken we aan een ontwikkelcultuur waarbij alle teamleden een rol hebben.
  • We krijgen steeds meer leerlingen vanuit externe partijen en aanmelders. De regio weet ons te vinden.
  • Sinds 1 april 2022 is De Bolster onderdeel van De Onderwijsspecialisten. We verwachten dat het onderwijs en de expertise van De Bolster meer versterkt gaat worden ten gunste van onze leerlingen.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

  • We gaan door met het ontwikkelen van de sterke school en de samenwerking met zorg en andere partijen in onze directe omgeving.
  • We willen het onderwijsaanbod gericht op burgerschap en mediawijsheid verder ontwikkelen en vernieuwen.

Onze resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Resultaten