Onze school

De Bolster is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Voorst en Apeldoorn. Ons onderwijs is maatwerk. We sluiten aan bij de behoeften van onze leerlingen en zien hun dromen, drijfveren en talenten. We helpen hen om eigenaarschap te nemen over hun leven. Want de toekomst begint vandaag!

School voor een nieuwe kans

Elke dag bieden we leerlingen een nieuwe kans om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen. Leerlingen doen ervaringen op die hen het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Ze ontwikkelen hun kennis, vaardigheden en competenties. En ontdekken alle onderdelen van de samenleving en burgerschap. Zo kunnen zij in de toekomst optimaal deelnemen in de maatschappij.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. We zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Bolster heeft:

  • 165 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
  • 17 groepen (van wisselend 6 tot 12 leerlingen)
  • 51 medewerkers

Inspectiebeoordeling

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Neem contact met ons op voor een oriƫnterend gesprek. Samen kijken we of De Bolster de juiste plek is voor je kind.

Wachtlijstbeleid

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen, moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.

Contact