Wij bereiden onze leerlingen voor op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht. Leerlingen kunnen hun vaardigheden maximaal ontplooien en staan sterker in de samenleving. Op 1 april 2022 sloten we ons aan bij De Onderwijsspecialisten.

Ouderportaal Contact

Wij bereiden onze leerlingen voor op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht. Leerlingen kunnen hun vaardigheden maximaal ontplooien en staan sterker in de samenleving. Op 1 april 2022 sloten we ons aan bij De Onderwijsspecialisten.

Ouderportaal Contact

Wat onze school speciaal maakt

De Bolster is er voor jongeren van 12 tot 20 jaar met ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. Als gevolg daarvan hebben zij leerproblemen. Veel van onze leerlingen wonen op orthopedagogisch behandelcentrum De Beele in Voorst, waarmee we nauw samenwerken. Maar ook thuiswonende leerlingen zijn welkom op onze school.

De toekomst begint vandaag!

De Bolster biedt alle leerlingen elke dag een nieuwe kans om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden en bieden maatwerk. De Bolster geeft leerlingen de kans op een toekomst met optimale participatie in de maatschappij.

Ons onderwijs
De toekomst begint vandaag!

Gezonde school

De Bolster heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Omdat we structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. We zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat mét aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Gezonde school