Het team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit docenten, onderwijsassistenten en andere professionals. Heeft je kind meer nodig? Dan zorgen we met een speciaal team dat je kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

Mentor

Elke groep wordt begeleid door een mentor. Deze zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Ook is de mentor het aanspreekpunt over alle dagelijkse schoolse zaken en contactpersoon voor ouders en verzorgers.

Docenten

Leerlingen krijgen onderwijs van bevoegde docenten. Ze zorgen voor overzicht en duidelijkheid in de klas. Leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. Onze docenten staan naast onze leerlingen en geloven in hen. Ze coachen en begeleiden de leerling in zijn of haar ontwikkeling.

Praktijkdocenten en instructeurs

Leerlingen krijgen praktijkvakken en interne arbeidstraining van praktijkdocenten, instructeurs en arbeidstrainers. Zij hebben ruime ervaring in de praktijk en de juiste bevoegdheid om leerlingen te begeleiden.

Pedagogisch medewerkers

Op onze school werken pedagogisch medewerkers. Zij ondersteunen de docenten bij de begeleiding en leerlingen in hun ontwikkeling.

Arbeidsondersteuning

Leerlingen worden begeleid in en naar arbeid door arbeidstrainers in en buiten de school. Het stagebureau coördineert stages en helpt bij de aanmelding voor stage, dagbesteding of arbeid.

Werken bij De Bolster

Je bent welkom! Onze vacatures vind je via deze website. Heeft het speciaal onderwijs jouw hart? Abonneer je op onze job alert en we houden je op de hoogte van nieuwe vacatures.

Werken bij