Onze zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school.

Zorg en begeleiding

We willen graag dat iedere leerling zich kan ontwikkelen en ontplooien. Iedere leerling heeft daarbij andere zorg en begeleiding nodig, daar passen we ons onderwijs en leerproces op aan. Op de eerste plaats komt de begeleiding van docenten en mentoren. Zij leren hun leerlingen goed kennen. Wat is hun niveau? Hoe gaat het met ze? Waarin hebben ze hulp nodig? Daarnaast volgen we de leerlingen in hun ontwikkelproces. Zo kunnen we hen zo goed mogelijk begeleiden.

Extra ondersteuning of therapie

Naast de begeleiding door docenten, mentoren of intern begeleiders, bieden we speciale leerlingbegeleiding onder schooltijd. Voor andere vormen van ondersteuning en therapie werken we samen met De Beele of externe organisaties.

Rots en Water

Met de Rots en Water training werken leerlingen aan hun weerbaarheid. Ze ontwikkelen zelfbeheersing, zelfbewustzijn, rust en kracht. Tijdens de training krijgen leerlingen steeds meer besef van hun lichaam, grenzen en reacties. Rots staat voor stevigheid en weten wat je wilt. Water staat voor communicatie, inleven en onderhandelen. Beide begrippen hebben hun sterke en minder sterke kanten. Door verschillende spel- en oefenvormen leren de leerlingen om te schakelen tussen deze kanten.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke mate dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Gedragswetenschapper

Soms heeft een leerling een ingewikkelde hulpvraag. De gedragswetenschapper kan dan extra zorg en begeleidingsadviezen geven aan het team. In sommige situaties is extra onderzoek helpend. Dit onderzoek vormt de basis voor een handelingsadvies aan docenten en overige medewerkers.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de onderwijstrajecten bij ons op school. Hij spreekt met leerlingen, ouders en docenten over de onderwijsroute die het beste bij de leerling past. Ons onderwijs-zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker

Leerlingen en ouders en verzorgers kunnen met vragen of problemen terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Deze is op afroep beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband.

Werken bij De Bolster

Je bent welkom! Onze vacatures vind je via deze website. Heeft het speciaal onderwijs jouw hart? Abonneer je op onze job alert en we houden je op de hoogte van nieuwe vacatures.

Werken bij