Vakantie en rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen volgen 1000 onderwijsuren per jaar. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden in Voorst zijn van maandag t/m vrijdag van 8.25 uur tot 14.00 uur.

De schooltijden in Apeldoorn zijn van maandag t/m donderdag van 8.15 uur tot 14.25 uur en op vrijdag van 8.15 uur tot 12.25 uur.

Leerlingen kunnen 10 minuten voor aanvang les in de klas terecht. Medewerkers zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

Pauze houden we in de eigen klas, elke klas heeft een eigen buitenplaats.

 

Vakanties

Eerste schooldag
22 augustus
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart
Paasvakantie
7 t/m 10
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

Vrijdag 16 september
Maandag 10 oktober
Maandag 28 november
Maandag 23 januari
Maandag 13 maart
Vrijdag 21 april
Vrijdag 12 mei