Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders en verzorgers.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Computers en internet

Leerlingen werken op computers en op internet. De school bepaalt of, hoe en wanneer een leerling op de computer werkt. Onze regels voor internetgebruik zijn vastgelegd in een protocol. Zo mogen leerlingen geen websites bezoeken die in strijd zijn met de goede zeden, die discriminerend zijn naar geloof, ras of seksuele geaardheid of die gewelddadig zijn. Ook het bezoeken van chatrooms is niet toegestaan. Houdt een leerling zich niet aan deze regels? Dan heeft hij of zij tijdelijk geen toegang tot een computer.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school.

Kleding

We kunnen leerlingen aanspreken op kleding en attributen die als stoer of uitdagend kunnen worden bestempeld. We kunnen een leerling ook verplichten om andere kleding aan te doen als dit beter is voor de sfeer of het leerproces. In de school doen leerlingen hun jassen uit en petten af.

Mobiele telefoons

Aan het begin van de dag leveren leerlingen hun telefoon in bij de docent. Aan het eind van de dag krijgen leerlingen hun telefoon weer terug. In uitzonderlijke gevallen zijn hier afspraken over te maken.

Roken
Het is streng verboden om te roken in school of op het schoolplein.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.

Niet vergeten

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Regelen jullie dat zelf?

Om te regelen