Schoolgids

In de schoolgids van De Bolster vind je alle informatie over de school terug. Van onze locaties en doelen, tot aan schooltijden en contactgegevens. De schoolgids verschijnt elk jaar. De inhoud van de schoolgids vind je ook op onze website.

Voor wie

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers, maar uiteraard ook voor leerlingen die op onze school onderwijs (gaan) volgen. In deze gids vind je informatie over ons onderwijs. Ook lees je hoe wij omgaan met onze leerlingen en hoe wij hen begeleiden. Lees deze gids goed, want hierin staat alle belangrijke informatie over het schooljaar 2022-2023.

Passend onderwijs

Ons onderwijsprogramma bereidt jongeren van twaalf tot twintig jaar voor op een zo zelfstandig mogelijke plek in onze samenleving. De jongeren hebben hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. Ze geven hun eigen toekomst vorm en inhoud en wij begeleiden hen daarbij. Door hun problemen en begeleidingsbehoefte hebben onze leerlingen een specifieke onderwijsvraag. Daarom kijken we naar ieders mogelijkheden en talenten en houden rekening met belemmeringen. Om onze leerlingen een onderwijsprogramma op maat te bieden, ontwikkelden wij binnen de bestaande uitstroomprofielen verschillende arrangementen. Deze zijn verdeeld in fases, om nog beter aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Samenwerken

De samenwerking met ouders, verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers vinden wij van groot belang. Samen bepalen we voor alle leerlingen de doelen en de koers voor komend schooljaar en bieden we hen een veilige omgeving.

Vragen staat vrij

Als je nog vragen hebt na het lezen van deze gids, kun je altijd contact met ons opnemen. Tijdens het schooljaar is er alle gelegenheid om uw opmerkingen of suggesties met ons te delen. Schoolleiding, medewerkers en ouders ontmoeten elkaar ook tijdens ouderbijeenkomsten en activiteiten.

Schoolgids 2022-2023