Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur bij de mentor. Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school

Leerlingen die op het terrein van De Beele wonen, worden gebracht door medewerkers van de groep. Veel van onze leerlingen die thuis wonen, komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. We stimuleren zelfstandig reizen. Sommige leerlingen komen met de fiets of het openbaar vervoer. Het station is op vijf minuten loopafstand.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding. Vermoed je dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur.

Te laat

Als een leerling te laat komt, moeten ouders dit persoonlijk melden bij de mentor. Komt je kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Voor brommers en scooters is er een aparte plek voor stalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Extra verlof

In bepaalde omstandigheden krijgt een leerplichtige leerling verlof buiten de door school vastgestelde vakantiedagen. Dit gebeurt niet vaak. Extra verlof dien je schriftelijk aan te vragen bij de intern begeleider van de locatie waar je kind naar school gaat. Daarbij geef je de reden en de duur van het verlof op. Een aanvraag van meer dan tien dagen verlof, legt de school voor aan de leerplichtambtenaar. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Niet vergeten

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Regelen jullie dat zelf?

Om te regelen