Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past.

Dyslexie en ondersteuning bij het leren, lezen en spellen

We hebben ondersteunende software voor leerlingen met dyslexie, NT2-problematiek, automatiseringsproblemen, informatieverwerkingsproblemen en andersoortige lees- en spellingsproblemen. Zo kunnen we alle leerlingen klassikaal en individueel ondersteunen bij taal, rekenen, wiskunde en 'leren leren’. Leerlingen draaien hierdoor mee op hun eigen niveau en vergroten hun zelfvertrouwen.

Onze zorg

We willen graag dat iedere leerling zich kan ontwikkelen en ontplooien. Iedere leerling heeft daarbij andere zorg en begeleiding nodig. Ons onderwijs en leerproces passen we daarop aan.

Zorg