Toetsen en diploma

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen gewoon getoetst. En sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen ook gewoon een diploma na hun examen. De vlag kan uit!

Toetsen

Onze leerlingen maken meerdere methodegebonden toetsen en praktijktoetsen. De competenties Weten, Zijn, Willen en Kunnen meten we met instrumenten van Cito, Deviant, Appres, Invra en de Leervoorwaardentest. Twee keer per jaar testen we de basiskennis van leerlingen met toetsen van IVIO examenbureau.

Certificaten en getuigschrift

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, als dit voor hen mogelijk is, certificaten en diploma’s behalen. Dit kan met theorie (onder andere IVIO) en ook branchegericht (onder andere KPC). Leerlingen die het onderwijs binnen de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met goed gevolg doorlopen, ontvangen een vso getuigschrift.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben gemaakt. Meer weten of het reglement lezen?

Diploma