Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Voorbereid op de toekomst

De Bolster vergroot kansen van leerlingen door hen voor te bereiden op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt en vormen van dagbesteding. Ons onderwijsprogramma is zo opgebouwd dat het optimaal aansluit op de Participatiewet. Zo vervolgen leerlingen na hun schooltijd zo soepel mogelijk hun weg op de arbeidsmarkt.

Arbeidstraining

Arbeidstraining is een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma en bestaat uit verschillende fasen. Per fase is een arbeidstrainingsprogramma samengesteld. Zo werkt elke leerling stap voor stap toe naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van werk.

Fase 1: Oriënteren op Arbeid

Leerlingen voeren eenvoudige (herhalende) werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn binnen de context van hun eigen klas en met begeleiding van hun eigen leerkracht.

Fase 2: Interne Arbeidstraining

Leerlingen voeren eenvoudige (herhalende) werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn binnen de context van de school en met begeleiding van hun eigen docent of de interne arbeidstrainer.

Fase 2: Leren op Locatie

Leerlingen voeren eenvoudige werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn buiten de context van de school. Ze krijgen begeleiding van hun eigen leerkracht of de interne arbeidstrainer.

Fase 3: Begeleide Arbeidstraining

Leerlingen voeren eenvoudige werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn buiten de context van de school. Ze krijgen begeleiding van een minder bekende werkmeester of stagebegeleider.

Fase 3: Zelfstandige Arbeidstraining

Leerlingen trainen zelfstandig hun arbeidsvaardigheden voor uitstroom naar een passende werkplek binnen arbeid of dagbesteding. Dit doen ze buiten de context van de school. Ze krijgen begeleiding van een onbekende werkmeester of stagebegeleider.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Ook in het schooljaar 2022-2023 neemt De Bolster deel aan ESF-projecten. Het doel van deze projecten is om jongeren meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met extra ondersteuning op de werkvloer, een jobcoach en extra programma’s op school. Hiermee werken we gericht aan het toekomstperspectief van onze leerlingen.

Stages binnen speciaal onderwijs

De Bolster biedt leerlingen de mogelijkheid stage te lopen binnen het speciaal onderwijs. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het opleiden van nieuwe vakkrachten. Dit is belangrijk voor de toekomst van het speciaal onderwijs. We zorgen voor intensieve begeleiding. Op zoek naar een stageplek? Mail ons!

Contact