Contact

Algemene informatie

De Bolster

Beelelaan 6
7383 BH Voorst
Tel. 088 - 779 22 70
E-mail: school@debolster.nl

Locaties; De Start, OpWeg, Wegwijzer, Locatie Apeldoorn

CVB
Directeur onderwijs: S.Jans
Intern begeleider: A.Loderichs en A.Goedegebuur
Orthopedagoog; M. de Bruijn, E.Huveneers


Locaties Voorst
Beelelaan 6
7383 BH Voorst
E-mail: school@debolster.nl
Ziek & Herstelmeldingen
Tel. 088 - 779 22 70

Locatie Apeldoorn
Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn
E-mail: school@debolster.nl
Ziek & Herstelmeldingen
Tel. 06 - 1344 0572

Wanneer u als ouders/verzorgers in contact wilt komen met de leerkracht van uw kind, is het mogelijk voor/na schooltijd telefonisch contact met hem/haar op te nemen. U kunt de leerkracht ook persoonlijk spreken. Maakt u in dat geval van te voren een afspraak. Onder schooltijd is de school altijd telefonisch bereikbaar.