Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan De Bolster niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt De Bolster geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Pluryn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
Op de inhoud van de webpagina’s van De Bolster en op het De Bolster-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bolster.

Linken op andere sites naar pagina’s van de De Bolster-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van De Bolster niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat De Bolster toestemming verleende als dat niet het geval is.
Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail via het contactformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]