69 Routebeschrijving naar de hoofdlocatie in Voorst

• Komend vanuit de richting Apeldoorn passeert u eerst de bebouwde kom van Voorst. Daar wordt elektronisch de snelheid gecontroleerd op twee plekken! Na het bord ‘einde bebouwde kom’ gaat u na 100 m links een smalle asfaltweg in (er staan twee lage witte paaltjes en een bord met aanduidingen: tennisveld, v.v. Voorst en orthopedagogisch centrum De Beele). U rijdt deze weg af, passeert twee hoge zuilen en draait meteen links de parkeerplaats op. Het tweede gebouw links is de school.
• Vanuit zuidelijke richting rijdt u vanuit Zutphen naar Voorst en ± 50 m voor de bebouwde kom gaat u rechts (vlak voor de bushalte) de smalle asfaltweg op (zie verder boven).
<< terug