03-02 Passend onderwijs voor iedere leerling

In 2012 is er een wet ingevoerd voor Passend onderwijs. Het doel van deze wet is het vergroten van kansen van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De Bolster vergroot kansen van leerlingen door hen voor te bereiden op:
• (regulier) vervolgonderwijs
• een duurzame plaats op de arbeidsmarkt
• vormen van dagbesteding
<< terug