03-01 Onderwijsvisie

VSO De Bolster; een school voor een nieuwe kans

Een school voor een nieuwe kans betekent dat alle leerlingen elke dag een nieuwe kans krijgen om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen. Binnen het onderwijs van De Bolster doen leerlingen ervaringen op die hen het gevoel geven de moeite waard te zijn. We stellen het vergroten van eigenaarschap bij onze leerlingen en de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en competenties centraal. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden van de leerling en bieden maatwerk. Uiteraard begeleiden en ondersteunen wij onze leerlingen in het omgaan met belemmeringen die ze hierbij tegenkomen, vanuit een competentiegerichte benadering. De Bolster geeft leerlingen de kans om toe te werken naar een toekomst waarin zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. Die toekomst begint vandaag!

Hierbij vinden wij de volgende kenmerken belangrijk:

Onze leerlingen:
• Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
• Ontdekken en ontwikkelen hun vaardigheden.
• Worden persoonlijk ondersteund bij de eigen ambities, binnen de individuele mogelijkheden en die van hun omgeving (door middel van individuele leerroutes en maatwerk).
• Maken kennis met alle voorkomende onderdelen van de samenleving en het daarbij horende burgerschap.

Onze medewerkers:
• Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.
• Zijn coachend, begeleidend en waar nodig sturend, passend bij de individuele onderwijsbehoefte volgens voor de leerling haalbare doelen.
• Hebben een open grondhouding en zijn transparant en voorspelbaar in contact.
• Zijn kritisch op het eigen handelen vanuit een professionele betrokkenheid.

<< terug