Voor wie

De Bolster is er voor jongeren van 12 tot 20 jaar met ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. Als gevolg daarvan hebben zij leerproblemen. Veel van onze leerlingen wonen op orthopedagogisch behandelcentrum De Beele in Voorst, waarmee we nauw samenwerken. Maar ook thuiswonende leerlingen zijn welkom op onze school.