Passend onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling
In 2012 is er een nieuwe wet ingevoerd. Het doel van deze wet is het vergroten van kansen van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Scholen bieden aan alle leerlingen een onderwijsarrangement. Dit arrangement is van hoge kwaliteit en vormt de basis voor passende uitstroom richting maatschappij en arbeidsmarkt. Passend onderwijs gaat uit van een ‘sluitende aanpak’. De uitgangspunten hierbij zijn:
• voor elk kind een passende plek in het onderwijs
• goede samenwerking tussen o.a. speciaal onderwijs, basis- en/of voorgezet onderwijs
• goede samenwerking met gezondheidszorg en jeugdzorg

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Dat is ook wat De Bolster de komende jaren doet: meer maatwerk leveren. Zo passen we ons leerstofaanbod nog meer aan op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Naast de schoolse vakken besteden we vooral veel aandacht aan arbeidstraining. Dit helpt leerlingen het geleerde concreet toe te passen in een werkvorm of op een werkplek. En misschien nog belangrijker: deel te nemen aan de maatschappij.