Een veilige en gezonde school

In ons lesprogramma besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar als leerlingen, omgaan met volwassenen, omgaan met jezelf en het omgaan met het werk dat je moet doen. Een onderdeel van dit lesprogramma is Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Rots & Water kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma. Door verschillende spel- en oefenvormen leren de leerlingen continu te schakelen tussen Rots of Water. Tijdens de training krijgen de leerlingen steeds meer lichaamsbesef. Belangrijke termen die continu getraind en geëvalueerd worden zijn: zelfbeheersing, zelfbewustzijn, rust- en krachtcentrum.

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Wat is Rots & Water?
Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties in conflictsituaties.
Water staat voor communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.
Beide begrippen hebben hun sterke en minder sterke kanten. De kracht van de methodiek is het kunnen schakelen tussen Rots en Water en beiden in te kunnen zetten in verschillende situaties. Soms is het handig om meer Rots of meer Water in te zetten.