Uitstroomprofielen

Doel van het onderwijs op De Bolster is dat leerlingen stappen zetten op de Participatieladder. Iedere trede van de Participatieladder staat voor een mate van zelfstandigheid en de noodzakelijke ondersteuning.
De Bolster biedt onderwijs binnen de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding. Deze uitstroomprofielen zijn beide onderverdeeld in twee arrangementen:

1. Uitstroomprofiel Arbeid: Op weg naar werk, Arbeid met ondersteuning en Arbeid.
2. Uitstroomprofiel Dagbesteding: Dagbesteding

Arrangement Arbeid: Leerlingen in het arrangement Arbeid hebben gemeen dat zij in staat zijn om beroepsgerichte certificaten en/of diploma’s te halen. Leerlingen die uitstromen na dit arrangement zijn in staat om een volledige loonwaarde te genereren, zonder subsidie of ondersteuning. Het uitstroomniveau van dit arrangement komt overeen met trede 6 van de participatieladder.

Arrangement Arbeid met ondersteuning: De leerlingen in het arrangement Arbeid met ondersteuning zijn niet altijd in staat om alle benodigde beroepsgerichte certificaten en/of diploma’s te halen. Ze kunnen wel loonvormende arbeid verrichten (met de juiste voorbereiding). Het uitstroomniveau van dit arrangement komt overeen met trede 5 van de participatieladder.

Arrangement Op weg naar werk: Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het aangaan van sociale activiteiten buiten de deur, bij deelname aan georganiseerde activiteiten en bij vrijwilligerswerk. Nadruk ligt hier op het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid, om zo de kans op het kunnen verrichten van arbeid met een vorm van loonwaarde te vergroten. Het uitstroomniveau van dit arrangement komt overeen met trede 2 t/m 4 van de participatieladder.
Arrangement Dagbesteding: Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen bij wie loonvormende arbeid niet tot de mogelijkheden behoort vanwege een te grote begeleidingsbehoefte. Dit arrangement staat gelijk aan trede 1 van de participatieladder. Qua niveau is er geen ondergrens.