Arbeidstraining


Aangezien De Bolster onderwijs biedt dat toe leidt naar een passende uitstroombestemming binnen dagbesteding en arbeid, maakt arbeidstraining en participatie (binnen de sectoren economie, groen, zorg & welzijn en techniek) een groot en belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Per fase is een arbeidstrainingsprogramma samengesteld waarbij elke leerling stap voor stap toewerkt naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van arbeid en participatie, passend bij de individuele interesse.

• Fase 1 Oriënteren op Arbeid: De leerling voert, binnen de context van de eigen klas en met begeleiding van de eigen leerkracht, eenvoudige (repeterende) werkzaamheden uit.
• Fase 2 Interne Arbeidstraining: De leerling voert, binnen de context van de school en met begeleiding van de eigen docent en/of de interne arbeidstrainer, eenvoudige (repeterende) werkzaamheden uit.
• Fase 2 Leren op Locatie: De leerling voert, buiten de context van de school en met begeleiding van de eigen leerkracht en/of interne arbeidstrainer, eenvoudige werkzaamheden uit.
• Fase 3 Begeleide Arbeidstraining: De leerling voert, buiten de context van de school en met begeleiding van een minder bekende werkmeester/stagebegeleider, eenvoudige werkzaamheden uit.
• Fase 3 Zelfstandige Arbeidstraining: De leerling traint zelfstandig, buiten de context van de school en met begeleiding van een onbekende werkmeester/stagebegeleider, zijn/haar arbeidsvaardigheden op een dusdanig niveau dat uitstroom naar een passende werkplek binnen arbeid of dagbesteding mogelijk is.