Arbeidstraining


Aangezien De Bolster onderwijs biedt dat toe leidt naar een passende uitstroombestemming binnen dagbesteding en arbeid, maakt arbeidstraining en participatie (binnen de sectoren economie, groen, zorg & welzijn en techniek) een groot en belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Per fase is een arbeidstrainingsprogramma samengesteld waarbij elke leerling stap voor stap toewerkt naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van arbeid en participatie, passend bij de individuele interesse.

• Fase 1 Oriënteren op Arbeid: De leerling voert, binnen de context van de eigen
  klas en met begeleiding van de eigen leerkracht, eenvoudige (repeterende)
  werkzaamheden uit.
• Fase 2 Interne Arbeidstraining: De leerling voert, binnen de context van de school 
  en met begeleiding van de eigen docent en/of de interne arbeidstrainer,
  eenvoudige (repeterende) werkzaamheden uit.
• Fase 2 Leren op Locatie: De leerling voert, buiten de context van de school en       
  met begeleiding van de eigen leerkracht en/of interne arbeidstrainer, eenvoudige
  werkzaamheden uit.
• Fase 3 Begeleide Arbeidstraining: De leerling voert, buiten de context van de
  school en met begeleiding van een minder bekende
  werkmeester/stagebegeleider, eenvoudige werkzaamheden uit.
• Fase 3 Zelfstandige Arbeidstraining: De leerling traint zelfstandig, buiten de
  context van de school en met begeleiding van een onbekende
  werkmeester/stagebegeleider, zijn/haar arbeidsvaardigheden op een dusdanig
  niveau dat uitstroom naar een passende werkplek binnen arbeid of dagbesteding
  mogelijk is.