Locaties

De Bolster heeft diverse locaties
Drie locaties bevinden zich op het terrein van het orthopedagogisch behandelcentrum De Beele in Voorst, waarmee we nauw samenwerken. Leerlingen volgen ook onderwijs op de locatie Apeldoorn. Alle kinderen krijgen passend onderwijs via onderwijsarrangementen. Ook heeft De Bolster externe locatie(s) voor dagbesteding en arbeidstraining in de vorm van een leerwerkplaats.