Contact


Heeft u interesse in onze school De Bolster? of heeft u vragen over het onderwijsaanbod? Wilt u weten of wij passend onderwijs kunnen bieden?
Maak dan eerst gebruik van het contactformulier. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden door te nemen.

Contactformulier

U kunt ook uw gegevens achterlaten door onderstaand formulier in tevullen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij vinden privacy belangrijk en doen er alles aan om deze te waarborgen. Hoe wij omgaan met jouw gegevens is te lezen in onze privacyverklaring. 


Aanmelden:

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per augustus 2014 bepaalt het Samenwerkingsverband voortaan of een leerling op onze school toelaatbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Als het Samenwerkingsverband beoordeelt dat regulier onderwijs niet passend is voor het kind of de jongere dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af, waarmee plaatsing op onze school mogelijk is.

Om een eventuele schriftelijke aanmelding te realiseren krijgt u ons aanmeld formulier toegezonden. Naast de gegevens in dit formulier is voor een passende plaatsing van belang dat de volgende documenten aangeleverd worden:
     • Recent handelingsplan / onderwijskundig rapport vorige school
     • Kopie rapport psychodiagnostisch / psychologisch onderzoek
     • Kopie recente rapportage van betrokken hulpverleningsinstanties